Om oss

Vilka som skapat webbplatsen: 

Jag heter Lena Schnaible och är lärare i tyska i Trelleborgs kommun. Utöver detta ger jag studiehandledning på tyska. Min utbildning gjorde jag i Tyskland och Sverige. Sedan 2011 undervisar jag barn och elever med tyskspråkig bakgrund från 3 år upp till årskurs 9. Eleverna, deras mammor eller pappor eller hela familjen kommer från Tyskland, Schweiz eller Österrike. De bor nu i Trelleborgs kommun och går till olika skolor och förskolor. Alla har gemensamt att de undervisas i tyska av mig i ganska små grupper. Min största grupp omfattar 4 elever samtidigt. Många är ensamma på skolan med modersmålet tyska. Vilket leder mig till...

Webbplatsens syfte:

Syftet med webbplatsen är att tillgängliggöra elevernas arbete och engagemang för ett större publik och att informera föräldrarna och deras familjer om undervisningen i ämnet modersmål.

Undervisningen i modersmålet i små grupper, oftast utanför den ordinarie skoltiden, betyder mycket engagemang och extraarbete för eleverna. Dock finns det sällan en möjlighet för dessa modersmålselever att visa andra vad de jobbar med, vad de har lärt sig och vad de kan. Webbplatsen ska både skapa en länk eleverna emellan på olika skolor och ska ge elevernas arbete en scen. Här kan de visa sina resultat till familjen i Sverige eller i hemlandet, till andra elever som förstår lite tyska eller till sina klasslärare. Känslan att inte vara ensam med modersmålet tyska i Trelleborg främjas också med webbplatsen.

Hur vi hanterar upphovsrätten:

Innehållet på webbplatsen består för det mesta av elevernas arbeten och foto vi har tagit under modersmålsundervisningen. För att skydda elevernas integritet kommer det aldrig finnas bilder av de eller deras personuppgifter på sidan. Vi pratar regelbundet om vad man kan publicera på nätet, vilken information man måste vara försiktiga med och hur man måste hantera bilder som man själv inte har tagit. Använda vi bilder som vi inte tagit själva använder vi oss av creative commons, clippart i word och anger källanvisningar. Arbeten på bloggen är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 Internationell Licens.

Koppling till läroplanen:

Syftet med modersmålsundervisningen är bland annat att eleverna utvecklar förmågorna att
  • formulera sig i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållande.
(Citat ur: Skolverket - Lgr11)

Dessa förmågor tränas och utvecklas under modersmålsundervisningen på olika sätt. Resultaten visas på webbplatsen vilket höjer elevernas motivation och engagemang eftersom deras arbete har en autentisk mottagare. 

Vad har eleverna lärt sig:

Eleverna har lärt sig mycket om att reflektera för vem de skriver och med vilket syfte. Tanken på att deras familjer eller vem som helst skulle kunna läsa deras texter gjorda de extra noggranna med rättstavningen, ordvalet och innehållet. 

Eleverna har lärt sig dessutom att vara försiktig med information de publicerar om sig på nätet. När eleverna skulle skriva en självporträtt kom de på att reflektera vad de vill säga och vilka ledtrådar den skrivna texten kan ge främmande personer. En elev skrev t.ex. först relativt detaljerad var i Trelleborg den bor men ändrade detta. Enligt eleven skulle det vara lätt att klura ut hennes adress med information om förorten i Trelleborg, hennes modersmål, hennes ålder och förnamn. Några elever bestämde sig att inte alls delta på webbplatsen och även detta anser jag som en lärandeprocess. De reflekterade och bestämde sig medveten mot publiceringen.

Eleverna lärde sig dessutom mycket om olika digitala verktyg och utvecklade sin digital kompetens enligt EUs nyckelkompetenser. Inte alla elever har bra tillgång till dator och internet hemma så att arbetet med bloggen kunde öppnar en ny värld för vissa elever.

Varför borde vi vinna:

Ämnet modersmål är att ämne sidan om "den riktiga skolan" som gör att många elever tycker det är pinsamt eller jobbigt med modersmålet. Ändå ger ämnet de mycket tillbaka i form av identitet, språk och kunskap som de har extra utöver allt det andra "vanliga" elever lär sig i skolan. Att uppmärksamma och värdesätta deras arbete och engagemang är enligt mig ett bra argument för att denna webbplats borde vinna.

Utöver detta arbetar eleverna på ett varierat sätt med det tyska språket och hämtar in kunskaper om de tyskspråkiga länderna i jämförelse med Sverige på ett multimedialt sätt. Skapande, skrivning, läsning, samtal, foto, animationer och mycket mer finns på vår blogg.